Projekto koordinatorius – Lietuvos moterų sporto asociacija (LMSA)

LMSA įkurta 1994 metais. Tai moderni, atvira pozityvioms idėjoms moterų sporto organizacija, puoselėjanti fizinio aktyvumo, sporto ir sveiko gyvenimo būdo vertybes, orientuota į mergaičių ir moterų judėjimo poreikio mentaliteto, sveikatos raštingumo ugdymą. LMSA 25-rius metus įvairiomis veiklomis skatina Lietuvos mergaites ir moteris būti fiziškai aktyviomis – vykdo įvairių sporto rūšių užsiėmimus, organizuoja sporto šventes, varžybas, festivalius, reguliariai rengia konferencijas, seminarus kuriuose nagrinėjami sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo įtakos sveikatai ir gyvenimo kokybei klausimai ir kt.

Projekto partneris – Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO)

LMLO yra asociacija, vienijanti 37 nevyriausybines organizacijas, dirbančias moterų ir vyrų lygybės srityje. Misija – siekti lygybės tarp vyrų ir moterų, ginti moterų teises visose viešojo ir asmeninio gyvenimo srityse, įskaitant, sportą ir sveikatą dalyvaujant fizinio aktyvumo veiklose. LMLO yra didžiausios Europos moterų skėtinės organizacijos European Women‘s Lobby (EWL) narė, o 2017 m. už aktyvią veiklą jai Europos Parlamentas suteikė „Europos Piliečio“ apdovanojimą. LMLO dalyvauja įvairiose edukacinėse ir šviečiamosiose veiklose.

Projekto partneris – Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas (TAU)

TAU – neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, kurios tikslas skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą, užimtumą, dalyvavimą visuomenės ir savarankiško gyvenimo srityse. Įkurtas 2012 m. Studentų skaičius nuolat augo, dabar siekia 650, veikla vyksta dvylikoje Kauno rajono seniūnijų. Universitete organizuojamas nepertraukiamas vyresniojo amžiaus asmenų mokymasis, aktyvinant jų bendravimą, bendradarbiavimą, saviraišką bei patirties sklaidą. Siekiant kurti TAU bendruomenę, organizuojami renginiai: įvairūs konkursai, protų mūšiai, akcijos, sporto varžybos, drauge pažymimos mokslo metų pradžios ir pabaigos datos.

Projektą iš dalies finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.