http://LankstinukasProjekto tikslas:

Padidinti Kauno rajono mergaičių ir moterų sąmoningą įsitraukimą į reguliarias fizinio aktyvumo ir sporto veiklas per 2019-2022 metus.

Projekto uždaviniai:

 1. Motyvuoti Kauno rajono seniūnijų mergaites ir moteris dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose.
 2. Organizuoti fizinę veiklą ir su edukaciniais elementais Kauno rajono mergaitėms ir moterims.
 3. Stiprinti Kauno rajono seniūnijų mergaičių ir moterų suvokimą apie fizinio aktyvumo naudą.
 4. Rengti ir pravesti sporto renginius, skirtus moterų fizinio aktyvumo ir lygių galimybių sporte ir kitose srityse skatinimui.

Projekto veiklos:

 • Reguliarios treniruotės
 • Paskaitos
 • Sveikumo komponentų nustatymas-vertinimas
 • Dialoginiai užsiėmimai
 • Sporto šventės
 • Žygiai
 • Konsultacijos

Laukiami rezultatai:

Tikimasi, kad projektui pasibaigus, dauguma projekto dalyvių bus nusiteikusios ir įgiję gebėjimų tęsti reguliaraus fizinio aktyvumo veiklas savarankiškai. Taip pat, padidės moterų dėmesys lyčių lygybei sporte.

Sprendžiama problema:

Atlikus didžiųjų miestų vidurinių mokyklų mokinių fizinio aktyvumo tyrimus nustatyta, kad tik 9,8 proc. mergaičių ir 18,6 proc. berniukų fizinis aktyvumas atitinka PSO rekomenduojamas normas. Nustatyta, kad tik 5,7 proc. Lietuvos moterų per dieną užsiima sportu, kūno rengyba ar aktyviai leidžia laisvalaikį, tuo tarpu vyrų – 12,8 proc. Taip pat didelė atskirtis tarp miesto ir rajono moterų galimybių bei poreikio reguliariai mankštintis ir sportuoti. Nustatyta, kad sporto klubuose dažniau lankosi moterys iš turtingesnio namų ūkio. Vyresnio amžiaus moterų FA įgūdžiai taip pat nepakankami, ypač stokojama supratimo apie fizinio aktyvumo poveikį žmogaus organizmo funkcijai ir struktūrai, žinių apie sveikatą stiprinančius kasdienius pratimus. Amerikiečių mokslininkai apibendrino visas 1985-2012 metais vykdytas studijas, ir nustatė, kad reguliarus FA pagyvenusiems žmonėms yra gyvybiškai svarbi sveiko senėjimo sąlyga. Mokslinėse publikacijose rašoma, kad reguliarus fizinis aktyvumas gali būti prevencinė priemonė prieš 35 lėtines ligas Lietuvos gyventojų (tame tarpe ir moterų) sveiko gyvenimo trukmė labai atsilieka nuo Vakarų Europos šalių gyventojų, tuo tarpu fizinis aktyvumas yra vienas jautriausių sveiko senėjimo indikatorių. Taip pat, moksliniai tyrimai patvirtina, kad tėvų fizinis aktyvumas turi reikšmę jų vaikų fizinio aktyvumo įpročių ugdymu.