Veiklos tikslas:

Stiprinti bendruomenės šeimų raštingo fizinio aktyvumo įpročius laisvalaikiu.

Šeimų sporto šeštadieniai (1k./mėn. ):

  • Pėsčiųjų žygiai
  • Šiaurietiški pasivaikščiojimai
  • Plaukimas baseine

Kartą per mėnesį projekto dalyvės, jų šeimos nariai bei kiti Kauno rajono gyventojai kviečiami dalyvauti šeštadieniniuose pėsčiųjų žygiuose, šiaurietiškuose vaikščiojimuose, praplaukti baseine ar panašiose fizinio aktyvumo veiklose.

Prieš kiekvieną vaikščiojimą ar plaukimą, dalyviai išklausys trumpą paskaitą apie taisyklingą vaikščiojimą, bėgimą ir plaukimą, laikyseną, taisyklingą kvėpavimą, veiklos grėsmes bei savo kūno signalų pažinimą ir tinkamą reagavimą.